Styrelsemöten

Styrelsemöten våren 2020 är inplanerade till följande datum:

8 januari, 5 februari, 4 mars, 1 april och 6 maj

Du når styrelsen via epost alternativt genom att lämna ett meddelande i föreningens brevlåda på Liljeholmstorget 12.


Styrelsen

Jesper Boqvist, suppleant, Liljeholmstorget 6


Elisabeth Brolin, ledamot - sekreterare, Liljeholmstorget 20B


Roger Ekström, ledamot - ordförande, Liljeholmstorget 4


André Eriksson, ledamot, Liljeholmstorget 14


Wilhelm Johannisson, ledamot, Liljeholmstorget 20B8


Tomas Johansson, ledamot - vice ordförande, Liljeholmstorget 12


Mikael Lindroos, suppleant, Liljeholmstorget 12


Bo Zander, ledamot, Liljeholmstorget 16


Internrevisor

Yanyan Eriksson Fann, Liljeholmstorget 16


Valberedningen

Vill du göra en insats för vår förening?

Brf Liljeholmens Port söker regelbundet personer som kan tänka sig att vara aktiva i föreningen. Du kanske vill arbeta i vår styrelse, som revisor eller i valberedningen?

Valberedningens uppgift är enligt stadgarna att lämna förslag till samtliga personval samt arvoden till föreningsstämman.

Du som är intresserad kontakta gärna någon av oss i valberedningen:

Carina Ekblad
Telefon: 070-306 00 73

Beatrice Hasani
Telefon: 073-610 52 02


Trapphusvärdar

Liljeholmstorget 4Vakant
Liljeholmstorget 6Vakant
Liljeholmstorget 8Gunilla Bood
Liljeholmstorget 10Carina Ekblad
Liljeholmstorget 12Miakel Lindroos
Liljeholmstorget 14Alexander Farnsworth
Liljeholmstorget 16Yanyan Eriksson Fann
Liljeholmstorget 18Viva Asplund
Liljeholmstorget 20BFolke Brolin


Uppdragsbeskrivning trapphusvärdar

Styrelsen ska aktivt sträva efter att någon medlem i varje trapphus åtar sig uppgiften att vara trapphusvärd. I möjligaste mån bör detta vara personer som inte ingår i styrelsen. Åtagandet innehåller bland annat följande arbetsuppgifter.
 1. Träffa styrelsens kontaktperson på gemensamma möten i januari och september årligen.
 2. Framföra förslag och synpunkter från medlemmarna till styrelsens kontaktperson.
 3. Se till att gården utanför den egna porten ser prydlig ut genom att plocka bort skräp vid behov. Städning och snöskottning utförs i övrigt av personer som tagit på sig dessa uppdrag.
 4. Se till att hinken med grus som står i barnvagnsförrådet är fylld med grus. Grus finns att hämta i lådan vid garageinfarten utanför port 26. Ta fram sopborsten när väderleken så kräver och låt den stå i trapphuset. Grusa runt ingången vid behov.
 5. Hålla rent på avlastningsytor vid brevboxarna. Brev kan läggas i föreningsbrevlåda.
 6. Anmäla till styrelsens kontaktperson om man upptäcker klotter på fastigheten.
 7. Ta bort material från anslagstavlan eller på ytterdörren och angränsande ytor som inte avser medlems- och samhällsinformation.
 8. Anmäla fel och servicebehov i trapphuset och tillhörande utrymmen. Uppgifter om felanmälan finns på anslagstavlan i trapphuset. Meddela samordnaren om bara ett lysrör fungerar i hissen.
 9. Hälsa nya medlemmar välkomna så snart som möjligt efter inflyttningen. I samband med välkomnandet överlämnas en blomma till ett värde av ca 100 kr samt information om föreningen, sin egen roll som trapphusvärd samt säkerställa att de nya medlemmarna fått "Välkomstbrev" och broschyren "Viktig information om brandskyddet och säkerheten i din bostad". Styrelsens kontaktperson ska informera trapphusvärdarna när nya bostadsrättsägare eller andrahandshyresgäster flyttar in.
 10. Se till att entréer, trapphus och källargångar inte blockeras av cyklar, barnvagnar eller andra föremål som försvårar städning och utrymning.
 11. Vid behov komma överens med de boende i trappuppgången hur entréförrådet ska disponeras. Styrelsens riktlinjer är att utrymmet främst ska utnyttjas för barnvagnar och rullatorer. Cyklar bör i första hand förvaras i föreningens anvisade cykelrum.
 12. Trapphusvärden har möjlighet att kalla till möten med de boende i respektive trappuppgång årligen. Till sitt förfogande har man 1000 kr per år för att täcka kostnader för enklare förtäring m.m. till de boende. Därutöver ser styrelsen positivt på att trapphusvärdarna tar initiativ till gemensamma aktiviteter i föreningen.
Nyheter

Veckans citat
"Det är lustigt att med ...
Läs mer


Styrelsen söker dig som vill arbeta med specifika arbetsuppgifter i föreningen
Styrelsen har en hög ambitionsnivå ...
Läs mer


Com Hem, de flesta kanaler nu tillbaka
TV4-kanalerna och C More nu ...
Läs mer


Visa alla nyheter

Kontakt:

Epost:


Adress:
Liljeholmstorget 12
117 61 Stockholm