Att bo i bostadsrätt

Bostadsrätt är en boendeform där du själv är med och äger huset du bor i. Bostadsrätten innebär också ansvar och skyldigheter att tillsammans med bostadsrättsföreningens övriga medlemmar ta väl hand om såväl den egna bostaden som de utrymmen, inne och ute, som ni disponerar gemensamt.

Ansvarsfördelningen mellan dig och bostadsrättsföreningen finns reglerad i bostadsrättsföreningens Stadgar. Förenklat gäller att du ansvarar för din lägenhet medan bostadsrättsföreningen ansvarar för fastigheten (fasad, tvättstuga, förråd, trapphus, gård, skötsel och underhåll).

Bostadsrättslagen reglerar dels frågor som rör nyttjanderätten mellan medlemmarna och bostadsrättsföreningen, dels föreningsrättsliga frågor. Bostadsrättsföreningens stadgar ger ramarna i frågor som bland annat rör skötsel, medlemmarnas inflytande och styrelsens befogenheter. Att bli medlem i en bostadsrättsförening innebär också att du accepterar föreningens stadgar och åtar dig att följa dem.

För att kunna köpa en bostadsrätt måste styrelsen godkänna dig som medlem i bostadsrättsföreningen. Om styrelsen bedömer att en person inte kan sköta sina ekonomiska åtaganden gentemot föreningen kan den vägra medlemskap.

Föreningsstämma hålls en gång per år och är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Stämman väljer styrelse, revisorer och valberedning.

Föreningen är medlem i intresseorganisationen Bostadsrätterna och Stockholms Fatighetsägareförening.

Länkar:

Bostadsrätterna
Stockholms Fastighetsägareförening
Bostadsrättslagen

Nyheter

Fösenad debitering av varmvatten
På avin för juli från ...
Läs mer


Garagestädning torsdag 21 juni
Städning/våtsopning av våra garage kommer ...
Läs mer


Veckans citat
Om din lycka beror på ...
Läs mer


Visa alla nyheter

Kontakt:

Epost:


Adress:
Liljeholmstorget 12
117 61 Stockholm